GUPEA >
Faculty of Social Science / Samhällsvetenskapliga fakulteten >
Department of Sociology and Work Science / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap (2012-) >
Forskningsrapporter i sociologi >

Nordiska perspektiv på transnationellt fackligt samarbete i Europa – former, hinder, utmaningar och strategier


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/44685

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_44685_1.pdf1671KbAdobe PDF
View/Open
Title: Nordiska perspektiv på transnationellt fackligt samarbete i Europa – former, hinder, utmaningar och strategier
Authors: Larsson, Bengt
Lovén Seldén, Kristina
Bengtsson, Mattias
Issue Date: 2016
Series/Report no.: Forskningsrapporter i Sociologi
147
Abstract: Denna rapport utgör en delstudie av ett forskningsprojekt som studerar transnationellt fackligt samarbete och nätverksbyggande på sektorsnivå i Europa. Projektets över-gripande syfte är att förklara vilka faktorer som verkar möjliggörande respektive begränsande för detta samarbete, och denna rapport har specifikt fokuserat på hur samarbetet fungerar och upplevs ur de nordiska fackförbundens perspektiv. De fråge-ställningar rapporten syftat till att besvara var följande: Hur är den transnationel... more
ISBN: 978-91-87876-12-7
URI: http://hdl.handle.net/2077/44685
Appears in Collections:Forskningsrapporter i sociologi

 

 

© Göteborgs universitet 2011