GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Social Work / Institutionen för socialt arbete >
Kandidatuppsatser >

Äktenskapet handlar inte om att bli kär, det handlar om att fortsätta vara kär. En studie om parförhållanden som håller.


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/4462

Files in This Item:

File Description SizeFormat
M Palm A Nilsson.pdf269KbAdobe PDF
View/Open
Title: Äktenskapet handlar inte om att bli kär, det handlar om att fortsätta vara kär. En studie om parförhållanden som håller.
Authors: Palm, Malin
Nilsson, Anna
Issue Date: 29-May-2007
Degree: Student essay
Keywords: Långa parrelationer
individualitet
intimitet
modernitet
kärlek
Abstract: Syfte: Det övergripande syftet med uppsatsen är att ta reda på vilka faktorer som gör att långvariga parrelationer håller. Med parrelation menar vi i denna studie kärleksrelationen mellan man och kvinna. Studien är kvalitativ och vi har använt intervjuer som undersökningsmetod. Vi har valt att intervjua fyra etniskt svenska kvinnor från företrädesvis medelklass. Vid analysen av empirin har vi utgått från ett teoretiskt perspektiv med fokus på modernitet och individualitet samt tidigare forskn... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/4462
Appears in Collections:Kandidatuppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011