GUPEA >
Gothenburg University Library / Göteborgs universitetsbibliotek >
Reports & publications / Rapporter & publikationer >

Förslag till nytt verksamhetsuppdrag för Universitetsbiblioteket


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/44594

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_44594_1.pdfVersion 1606172119KbAdobe PDF
View/Open
Title: Förslag till nytt verksamhetsuppdrag för Universitetsbiblioteket
Authors: Hemmed, Margareta
Issue Date: 17-Jun-2016
Extent: 61 s
Publication type: report
Publisher: Göteborgs universitetsbibliotek
Organization: Göteborgs universitetsbibliotek
Keywords: Library
Management
Abstract: Överbibliotekarien fick i juni 2015 uppdraget att utforma ett förslag till nytt verksamhetsuppdrag för Göteborgs universitetsbibliotek (UB). I projektet ingick även att belysa ett antal konsekvenser av det föreslagna uppdraget. Utredningsarbetet har letts av överbibliotekarien i nära samarbete med Biblioteksnämnden och Bibliotekskansliet. I enlighet med uppdragets direktiv sammanställdes initialt en bas för arbetet i form av en analys av biblioteksverksamhetens utveckling nationellt och intern... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/44594
Appears in Collections:Reports & publications / Rapporter & publikationer

 

 

© Göteborgs universitet 2011