GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
The School of Public Administration / Förvaltningshögskolan >
Kandidatuppsatser, Offentlig förvaltning >

Spelar hbtq-diplomeringen någon roll? En utvärdering av hbtq-diplomeringen med fokus på Västra Götalandsregionen


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/44553

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_44553_1.pdf660KbAdobe PDF
View/Open
Title: Spelar hbtq-diplomeringen någon roll? En utvärdering av hbtq-diplomeringen med fokus på Västra Götalandsregionen
Authors: Tapper, Nathalie
Issue Date: 15-Jun-2016
Degree: Student essay
Keywords: utvärdering
programteori
hbtq-diplomering
Västra Götalandsregionen
verksamhetslogik
Abstract: Denna uppsats är en beskrivning och utvärdering av hbtq-diplomeringen som policy i Sverige och som verksamhet i Västra Götalandsregionen. Med programteori, textanalys, en mindre enkätstudie samt intervjuer har verksamhetslogiken och de kritiska framgångsfaktorerna tagits fram och mätts. Teori om kognitiv dissonans och implementeringsteori enligt Lundquists ”Kunna, vilja förstå”-modell förklarar hur verksamheten kan leda till ett förändrat bemötande från vårdpersonal gentemot patient. Studien fo... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/44553
Appears in Collections:Kandidatuppsatser, Offentlig förvaltning

 

 

© Göteborgs universitet 2011