Show simple item record

dc.contributor.authorMacEnzo, Robin
dc.contributor.authorRasoal, Awat
dc.date.accessioned2016-05-23T13:34:52Z
dc.date.available2016-05-23T13:34:52Z
dc.date.issued2016-05-23
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/44288
dc.descriptionBackground. Teenagers with ADHD-diagnosis have great help from child and adolescent psychiatry, but it is rarely the teenagers themselves who seeks help. It is often the parents and/or the school that initiates the first contact with child and adolescent psychiatry because of the teenagers symtoms. Both parents and the schools usually know what the teenager needs, but they lack of knowledge about care and treatment. The treatment that is provided should be person-centered, and even if the teenagers are not of age, they should feel involved, just like their parents. Purpose. The purpose of this study is to elucidate how teenagers with ADHD experience the care of child and adolescent psychiatry. Method. A qualitative design with interviews was chosen. Data was collected at child and adolescent psychiatry in Vastra Gotaland where teenagers between 15 and 18 were interviewed. Seven teenagers participated in this study. Data analysis was based on a conducted using content analysis. Results. The analysis resulted in four themes: To feel restricted; To feel differently; The teenager in center; Experience of treatment. Conclusion: Teenagers feel involved in the care of child and adolescent psychiatry and their experiences are that they are being well treated, but there are some issues who according to them needs improvement. Keywords: Teenager, ADHD, participation, attitude, person centering.sv
dc.description.abstractBakgrund. Tonåringar med diagnos ADHD behöver i hög grad hjälp från barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), men sällan är det de själva som söker vård. Det är ofta föräldrar eller skola som tar kontakt med BUP pga tonåringens preliminära symtom. Både föräldrar och skola brukar tycka sig veta veta vad tonåringen behöver, men det saknas kunskap om tonåringarnas upplevelser av vården och personalens bemötande. Vård som ges ska vara personcentrerad och även om tonåringarna inte är myndiga, så ska de känna sig delaktiga, precis som föräldrarna. Syfte. Syftet med denna studie är att belysa hur tonåringar med diagnos ADHD upplever sin vård inom BUP. Metod. En kvalitativ design med intervjuer valdes. Datainsamlingen genomfördes på BUP i Västra Götaland, där tonåringar mellan 15 och 18 år intervjuades. Sju tonåringar deltog. Dataanalysen gjordes utifrån en kvalitativ innehållsanalys. Resultat. I analysen kom fyra teman fram: Upplevelse av begränsning; Att känna sig annorlunda; Tonåringen i centrum; Upplevelse av bemötande. Slutsats. De flesta tonåringar känner sig delaktiga i vården på BUP och de upplever sig bli bemötta väl, men de upplever att de får för lite information om diagnos, medicin, de mätvärden som tas på medicinuppföljningar osv.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectTonåringsv
dc.subjectADHDsv
dc.subjectdelaktighetsv
dc.subjectbemötandesv
dc.subjectpersoncentreringsv
dc.titleTonåringar som lever med diagnosen ADHD - Upplevelser av bemötande och delaktighet inom BUPsv
dc.title.alternativeTeenagers living with diagnosis ADHD Experiences from treatment and participation at BUPsv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokH1
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Institute of Health and Care Sciences
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record