Show simple item record

dc.contributor.authorAndersson, Frida
dc.contributor.authorHallengren, Patrik
dc.date.accessioned2007-05-11T09:27:48Z
dc.date.available2007-05-11T09:27:48Z
dc.date.issued2007-05-11T09:27:48Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/4397
dc.description.abstractDenna uppsats har till syfte att belysa några problemområden vad beträffar dagens reglering kring bodelning vid dödsfall samt vid äktenskapsskillnad eller upphörande av samboskap. Fokus ligger på att utreda och diskutera reglerna i Äktenskapsbalkens 11:4 om vederlag samt 12:1 om jämkning vid bodelning. Vi pekar på situationer då en tillämpning av dagens regelsystem ger orimliga och ibland till och med stötande resultat, bland annat kan nämnas situationen då det förekommit våld inom en relation och paret sedan går skilda vägar. Konsekvensen blir då att kvinnan får dela med sig av det skadestånd hon erhållit för t.ex. en misshandel samtidigt som mannen kan reducera sitt giftorättsgods genom att han får räkna av den skuld som han har dragit på sig genom sin skadeståndsskyldighet gentemot kvinnan. Vi anser att lagändringar behövs på området så att denna situation inte skall behöva uppstå i framtiden. Vi menar även att bröstarvingar under vissa förutsättningar skall få möjlighet att utnyttja rätten till jämkning på ett sätt som idag inte är möjligt. Vi kommenterar även det pågående lagstiftningsarbetet på området där två nya paragrafer i ÄktB är på väg att införas för att komma till rätta med en del av den problematik som vi vill lyfta fram. Lagförslaget skiljer sig åt på flera punkter mot hur vi resonerar, sammanfattningsvis kan sägas att vi vill gå längre för att fånga upp fler situationer än vad som kommer att ske med de kommande nya paragraferna. I en nordisk utblick söker vi fånga upp andra lösningar som finns på området kring jämkningsproblematiken och hur vissa länders lösningar kan appliceras på den svenska lagstiftningen.eng
dc.language.isosweeng
dc.relation.ispartofseries2007:27eng
dc.titleBODELNING -regler i behov av förändring?eng
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokD
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Juridiska institutionenswe
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Laweng
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record