GUPEA >
Acta Universitatis Gothoburgensis >
Skrifter utgivna av Medeltidskommittén vid Göteborgs universitet >

Medeltidens genus : kvinnors och mäns roller inom kultur, rätt och samhälle : Norden och Europa ca 300-1500


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/43447

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_43447_1.pdf14751KbAdobe PDF
View/Open

Print version of this publication can be ordered.
Price:
 235 kr. Costs for postage and packing, and in some cases MOMS (VAT), will be added.

Order this publication

Title: Medeltidens genus : kvinnors och mäns roller inom kultur, rätt och samhälle : Norden och Europa ca 300-1500
Editors: Hermanson, Lars
Magnúsdóttir, Auður
Issue Date: May-2016
Extent: 269 s.
Publication type: book
Publisher: Acta Universitatis Gothoburgensis
Organization: Göteborgs universitet
Series/Report no.: Skrifter utgivna av Medeltidskommitén
1
Kriterium
Keywords: gender
gender constructions
identity
Middle Ages
Nordic countries
power
upholders of culture
judicial systems
socio-political order
interaction
total social phenomenon
history
history of art
literary history
legal history
Abstract: Vanliga uppfattningar i diskussioner om kvinnornas roll under medeltiden är att de utgjorde ”brickor i männens politiska spel” eller att de i första hand verkade som förmedlare av makt. I denna antologi studeras dock maktens olika uttrycksformer genom att fokus förflyttas från politisk och ekonomisk maktutövning kontrollerad av män till ett interaktionistiskt synsätt baserat på samspelet och kommunikationen mellan könen. Genom att se på genus som ett totalt socialt fenomen omfattande det medelti... more
ISBN: 978-91-7346-862-6
URI: http://hdl.handle.net/2077/43447
Appears in Collections:Skrifter utgivna av Medeltidskommittén vid Göteborgs universitet

 

 

© Göteborgs universitet 2011