GUPEA >
Sahlgrenska Academy / Sahlgrenska akademin >
Institute of Medicine / Institutionen för medicin >
Occupational and Environmental Medicine / Arbets- och miljömedicin >
Arbete och Hälsa >

The Nordic Expert Group for Criteria Documentation of Health Risks from Chemicals and the Dutch Expert Committee on Occupational Standards : 133. Tetrachloroethylene (PER)


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/4296

Files in This Item:

File Description SizeFormat
ah2003_14.pdf723KbAdobe PDF
View/Open

Print version of this publication can be ordered.
Price:
 140 SEK. Costs for postage and packing, and in some cases MOMS (VAT), will be added.

Order this publication

Title: The Nordic Expert Group for Criteria Documentation of Health Risks from Chemicals and the Dutch Expert Committee on Occupational Standards : 133. Tetrachloroethylene (PER)
Authors: Raat, Karel de
Issue Date: 2003
Extent: 110 pages
Publication type: report
Publisher: Arbetslivsinstitutet
Series/Report no.: Arbete och Hälsa 2003:14
Abstract: At ambient temperatures, tetrachloroethylene (PER) is a colourless liquid with an ethereal odour. It is used as a solvent in dry cleaning, extraction and vapour degreasing of metals, as an intermediate in chemical synthesis, an anthelminthic, a heat-exchange fluid, and as a grain-fumigation agent. A high respiratory absorption has been observed in humans. Dermal exposure of liquid PER can substantially contribute to the body burden. In humans, the major part of absorbed PER is exhaled unchanged,... more
Vid rumstemperatur är tetrakloretylen (PER) en färglös vätska med eterisk lukt. PER används som lösningsmedel vid kemtvätt, vid extraktion och ångavfettning av metaller, som intermediär vid kemisk syntes, läkemedel vid maskinfektion, som köldmedium och vid rökning av säd. Ett högt upptag via lungorna har observerats hos människa. Hudexponering för PER i vätskeform kan bidra väsentligt till kroppsdosen. Merparten av absorberad PER kommer hos människa att utandas i oförändrad form. Endast en liten... more
ISBN: 91-7045-695-X
ISSN: 0346-7821
URI: http://hdl.handle.net/2077/4296
Appears in Collections:Arbete och Hälsa

 

 

© Göteborgs universitet 2011