GUPEA >
Sahlgrenska Academy / Sahlgrenska akademin >
Institute of Medicine / Institutionen för medicin >
Occupational and Environmental Medicine / Arbets- och miljömedicin >
Arbete och Hälsa >

Belysning och hälsa : en kunskapsöversikt med fokus på ljusets modulation, spektralfördelning och dess kronobiologiska betydelse


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/4289

Files in This Item:

File Description SizeFormat
ah2002_04.pdf1378KbAdobe PDF
View/Open

Print version of this publication can be ordered.
Price:
 120 SEK. Costs for postage and packing, and in some cases MOMS (VAT), will be added.

Order this publication

Title: Belysning och hälsa : en kunskapsöversikt med fokus på ljusets modulation, spektralfördelning och dess kronobiologiska betydelse
Authors: Sandström, Monica
Bergqvist, Ulf
Küller, Rickard
Laike, Thorbjörn
Ottosson, Allan
Wibom, Roger
Issue Date: 2002
Extent: 63 pages
Publication type: report
Publisher: Arbetslivsinstitutet
Series/Report no.: Arbete och Hälsa 2002:04
Abstract: Lighting and health : a review of the state of knowledge of light with focus on spectral power distribution, degree of modulation and chronobiological impact This document reviews the state of knowledge concerning health- and disturbance effects of different light sources. The paper focus on three aspects of light: spectral power distribution, degree of modulation, and thereby flicker, and chronobiological impact. How visible light appears and the effect of the radiation is dependent on how th... more
Föreliggande dokument ger en sammanställning av tillgängliga forskningsresultat avseende hälso- och störningseffekter av olika ljusalstrande källor. Arbetet fokuseras på tre aspekter; ljusets spektralfördelning, ljusets modulationsgrad och därmed flimmer, samt ljusets kronobiologiska betydelse. Hur det synliga ljuset uppträder och vilka effekter denna strålning har är beroende på hur ljuset genereras. En genomgång av de tekniska förutsättningarna, dvs beskrivning av olika ljuskällor och belysnin... more
ISBN: 91-7045-636-4
ISSN: 0346-7821
URI: http://hdl.handle.net/2077/4289
Appears in Collections:Arbete och Hälsa

 

 

© Göteborgs universitet 2011