GUPEA >
Sahlgrenska Academy / Sahlgrenska akademin >
Institute of Medicine / Institutionen för medicin >
Occupational and Environmental Medicine / Arbets- och miljömedicin >
Arbete och Hälsa >

Hand Cooling, Protection and Performance in Cold Environments


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/4270

Files in This Item:

File Description SizeFormat
ah2001_04.pdf1186KbAdobe PDF
View/Open

Print version of this publication can be ordered.
Price:
 120 SEK. Costs for postage and packing, and in some cases MOMS (VAT), will be added.

Order this publication

Title: Hand Cooling, Protection and Performance in Cold Environments
Authors: Geng, Qiuqing
Issue Date: 2001
Extent: 64 pages
Publication type: report
Publisher: Arbetslivsinstitutet
Series/Report no.: Arbete och Hälsa 2001:04
Abstract: This dissertation presents experimental data on hand/finger cooling responses and performance with and without gloves in cold environments. The first part concerned studies of hand/finger cooling behaviors under various cold conditions. It included 1) literature study; 2) experimental studies with human subjects; 3) development of an instrumentation for predicting contact temperature (TC) limits; 4) establishment of a database and 5) the preparation of a standard for touchable cold surfaces. The... more
Denna avhandling presenterar experimentella data på hand : och fingernedkylning och funktionsförmåga hos handen med och utan handskar i kyla. Den första delen omfattar hand och fingernedkylning under olika kalla betingelser. Den innefattar 1) litteraturgenomgång, 2) experimentella studier med mätningar på människor, 3) utveckling av ett mätinstrument för bestämning av kontakttemperatur, 4) skapandet av en databas och 5) framtagandet av förslag till en standard för bestämning av temperaturgränsvä... more
ISBN: 91-7045-595-3
ISSN: 0346-7821
URI: http://hdl.handle.net/2077/4270
Appears in Collections:Arbete och Hälsa

 

 

© Göteborgs universitet 2011