GUPEA >
Sahlgrenska Academy / Sahlgrenska akademin >
Institute of Medicine / Institutionen för medicin >
Occupational and Environmental Medicine / Arbets- och miljömedicin >
Arbete och Hälsa >

The Nordic Expert Group for Criteria Documentation of Health Risks from Chemicals and The Dutch Expert Committee on Occupational Standards : 127. Hydrogen sulphide


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/4260

Files in This Item:

File Description SizeFormat
ah2001_14.pdf119KbAdobe PDF
View/Open

Print version of this publication can be ordered.
Price:
 80 SEK. Costs for postage and packing, and in some cases MOMS (VAT), will be added.

Order this publication

Title: The Nordic Expert Group for Criteria Documentation of Health Risks from Chemicals and The Dutch Expert Committee on Occupational Standards : 127. Hydrogen sulphide
Authors: Svendsen, Kristin
Issue Date: 2001
Extent: 31 pages
Publication type: report
Publisher: Arbetslivsinstitutet
Series/Report no.: Arbete och Hälsa 2001:14
Abstract: Hydrogen sulphide (H2S) is a gas that can be generated in nature whenever organic material containing sulphur is present and oxygen is depleted. In addition it can be generated in several industrial settings. It is difficult to predict the rate of gas emission from biological processes, but evidently H2S, when generated, may rapidly reach lethal levels. There is an additional risk in that the unpleasant smell of the gas disappears before harmful levels are reached. H2S must therefore be regarded... more
Hydrogensulfid (H2S) er en gass som kan produseres i naturen når organisk materiale som inneholder svovelforbindelser nedbrytes uten tilførsel av oksygen. I tillegg utvikles gassen i forskjellige industrielle prosesser. Hvilke konsentrasjonsnivåer som kan oppstå fra biologiske prosesser er vanskelig å forutsi, men det er vist ved flere tilfeller at konsentrasjonen av gass hurtig kan bli meget høy. Hydrogensulfid har en kraftig og ubehagelig lukt, men ved høye konsentrasjoner vil luktecellene lam... more
ISBN: 91-7045-615-1
ISSN: 0346-7821
URI: http://hdl.handle.net/2077/4260
Appears in Collections:Arbete och Hälsa

 

 

© Göteborgs universitet 2011