GUPEA >
Sahlgrenska Academy / Sahlgrenska akademin >
Institute of Medicine / Institutionen för medicin >
Occupational and Environmental Medicine / Arbets- och miljömedicin >
Arbete och Hälsa >

The Nordic Expert Group for Criteria Documentation of Health Risks from Chemicals : 128. Triglycidyl isocyanurate


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/4256

Files in This Item:

File Description SizeFormat
ah2001_18.pdf114KbAdobe PDF
View/Open

Print version of this publication can be ordered.
Price:
 80 SEK. Costs for postage and packing, and in some cases MOMS (VAT), will be added.

Order this publication

Title: The Nordic Expert Group for Criteria Documentation of Health Risks from Chemicals : 128. Triglycidyl isocyanurate
Authors: Lindell, Birgitta
Montelius, Johan
Issue Date: 2001
Extent: 30 pages
Publication type: report
Publisher: Arbetslivsinstitutet
Series/Report no.: Arbete och Hälsa 2001:18
Abstract: Triglycidyl isocyanurate (TGIC) is a solid, slightly soluble in water. It has a very low vapour pressure, and will therefore occur as dust at the workplace. TGIC is an epoxy compound containing three epoxy groups. Technical TGIC is a mixture of the a : and ß-isomer. TGIC is often used as a hardener. The main use is in the manufacture of polyester powder coatings for metal finishing. The powder coatings usually contain between 4 and 10% TGIC. There is little information found with respect to the ... more
Triglycidylisocyanurat (TGIC) är ett fast ämne, något lösligt i vatten. Det har mycket lågt ångtryck och förekommer därför som damm i arbetsmiljön. TGIC är en epoxiförening och innehåller tre epoxigrupper. Tekniskt TGIC är en blandning av a : och ß-isomeren. TGIC används ofta som härdare, framför allt vid tillverkning av pulverlacker av polyestertyp avsedda för ytbehandling av metall. Pulverlackerna innehåller vanligen mellan 4 och 10% TGIC. Informationen om upptag och omsättning av TGIC är spar... more
ISBN: 91-7045-622-4
ISSN: 0346-7821
URI: http://hdl.handle.net/2077/4256
Appears in Collections:Arbete och Hälsa

 

 

© Göteborgs universitet 2011