GUPEA >
Faculty of Education / Utbildningsvetenskapliga fakulteten >
Department of Education, Communication and Learning / Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, IPKL (2010-) >
Rapporter >

Rapport av pilotstudien: Förskolan som resurs för barns välbefinnande och lärande


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/42470

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_42470_1.pdf3770KbAdobe PDF
View/Open
Title: Rapport av pilotstudien: Förskolan som resurs för barns välbefinnande och lärande
Authors: Kultti, Anne
Pramling Samuelsson, Ingrid
Harju-Luukkainen, Heidi
Issue Date: Apr-2016
Extent: 45 sidor
Publication type: report
Publisher: Göteborgs universitet, Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande
Organization: Göteborgs universitet, Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande
Västra Götalandsregionen
Keywords: barns välbefinnande
förskola
lärande
hälsa
hållbarhet
Abstract: I denna rapport redovisas en pilotstudie med syfte att undersöka förskolan som resurs för barns välbefinnande och lärande på kommunnivå inom Västra Götalandsregionen. I studien relateras barns välbefinnande och lärande till hälsa och hållbarhetsfrågor, med särskilt fokus på social och kulturell hållbarhet. Studien är finansierad av folkhälsokommittén 1 och har genomförts i samverkan med Institutionen och Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande vid Göteborgs universitet och Västra ... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/42470
Appears in Collections:Rapporter

 

 

© Göteborgs universitet 2011