GUPEA >
Gothenburg University Library / Göteborgs universitetsbibliotek >
Digitaliserade samlingar >
Monografier >

Thet heliga kriget huru thet blifwer fördt af Christo Jesu then ewige och altzmächtige konungen emot diefwulen mörkretz förste, om och öfwer then menniskeliga siälen först på engelska författadt af Johanne Bunian ... sedermera allom, som häldre under Christo et saligt, än under Satan et osaligt lefwerne föra willja, til nytta på tyska öfwersatt, och nu af tyskan förswenskat af M.L.


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/42450

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_42450_1.pdf93718KbAdobe PDF
View/Open
Title: Thet heliga kriget huru thet blifwer fördt af Christo Jesu then ewige och altzmächtige konungen emot diefwulen mörkretz förste, om och öfwer then menniskeliga siälen först på engelska författadt af Johanne Bunian ... sedermera allom, som häldre under Christo et saligt, än under Satan et osaligt lefwerne föra willja, til nytta på tyska öfwersatt, och nu af tyskan förswenskat af M.L.
Authors: Bunyan, John,
Issue Date: 1728
Publication type: book
URI: http://hdl.handle.net/2077/42450
Appears in Collections:Monografier

 

 

© Göteborgs universitet 2011