GUPEA >
School of Business, Economics and Law / Handelshögskolan >
Gothenburg Research Institute >
Research Report >

Konsumtionsrapporten 2015


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/42435

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_42435_1.pdfResearch report pdf2994KbAdobe PDF
View/Open
Title: Konsumtionsrapporten 2015
Authors: Roos, John Magnus
Issue Date: 2015
Extent: 50
Publication type: report
Publisher: Centrum för konsumtionsvetenskap
Organization: Centrum för konsumtionsvetenskap
Keywords: Konsumtion
Ekonomi
Abstract: I Konsumtionsrapporten 2015 sammanfattas och analyseras hushållens privata konsumtion i Sverige under 2014. Rapporten består av två delar. I den första delen, ”Basfakta”, ges en helhets bild av hushållens konsumtion som baseras på statistik från framförallt Statistiska centralbyrån (SCB), men även från andra myndigheter och forskningsinstitut (exempelvis Konsumentverket och SOM ­institutet vid Göteborgs universitet). I denna del analyseras konsumtionsmönster, hur olika marknader fungerar och hur... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/42435
Appears in Collections:Research Report

 

 

© Göteborgs universitet 2011