GUPEA >
Sahlgrenska Academy / Sahlgrenska akademin >
Institute of Medicine / Institutionen för medicin >
Occupational and Environmental Medicine / Arbets- och miljömedicin >
Arbete och Hälsa >

Hur kan könsskillnader i arbets- och livsvillkor förstås? : Metodologiska och strategiska aspekter samt sammanfattning av MOA-projektets resultat ur ett könsperspektiv


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/4239

Files in This Item:

File Description SizeFormat
ah2000_15.pdf876KbAdobe PDF
View/Open

Print version of this publication can be ordered.
Price:
 180 SEK. Costs for postage and packing, and in some cases MOMS (VAT), will be added.

Order this publication

Title: Hur kan könsskillnader i arbets- och livsvillkor förstås? : Metodologiska och strategiska aspekter samt sammanfattning av MOA-projektets resultat ur ett könsperspektiv
Authors: Härenstam, Annika
Westberg, Hanna
Karlqvist, Lena
Leijon, Ola
Rydbeck, Anna
Waldenström, Kerstin
Wiklund, Per
Nise, Gun
Jansson, Catarina
Issue Date: 2000
Extent: 165 pages
Publication type: report
Publisher: Arbetslivsinstitutet
Series/Report no.: Arbete och Hälsa 2000:15
Abstract: How can gender differences in work and living conditions be understood? Aspects on methods and strategies in research and a summary of the results of the MOA-project from a gender perspective To investigate and compare women's and men's work and living conditions is not an easy task. This is, among other things, due to the fact that gender research is an area where many different theories and models of explanations are claimed. Sometimes there are great differences both in ideology and scientifi... more
Att undersöka och jämföra kvinnors och mäns arbets- och livsvillkor är ingen lätt uppgift. Det beror bland annat på att genusforskning är ett värdeladdat område där många olika teorier och förklaringsmodeller hävdas, ibland med stora skillnader i såväl ideologi som vetenskapliga referensramar och utgångspunkter. Det beror också på att könssegregeringen är så omfattande i vårt samhälle. Syftet med MOA-projektet "Moderna arbetsvillkor och angränsande livsvillkor för kvinnor och män" var att utveck... more
ISBN: 91-7045-571-6
ISSN: 0346-7821
URI: http://hdl.handle.net/2077/4239
Appears in Collections:Arbete och Hälsa

 

 

© Göteborgs universitet 2011