GUPEA >
Faculty of Science / Naturvetenskapliga fakulteten >
Department of Conservation / Institutionen för kulturvård >
Films / Filmer >

Att slipa en yxa


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/42306

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_42306_1.mp4914532KbMPEG-4 video
View/Open
Title: Att slipa en yxa
Authors: Petersson, Lars
Lundvang, Anders
Issue Date: 2013
Extent: 8 minuter
Publication type: other
Publisher: Hantverkslaboratoriet
Organization: Hantverkslaboratoriet
Keywords: Yxa
Slipning
Abstract: Patrik Jarefjäll, lärare vid Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet, berättar och visar hur man slipar en yxa. En film av Lars Petersson. Filmen gjordes på Hantverkslaboratoriets kortkurs i dokumentär filmteknik för hemslöjdskonsulenter år 2013. Kursledare: Anders Lundvang
URI: http://hdl.handle.net/2077/42306
Appears in Collections:Films / Filmer

 

 

© Göteborgs universitet 2011