GUPEA >
Sahlgrenska Academy / Sahlgrenska akademin >
Institute of Medicine / Institutionen för medicin >
Occupational and Environmental Medicine / Arbets- och miljömedicin >
Arbete och Hälsa >

Psykiskt välbefinnande och arbetslöshet Om hälsorelaterad selektion till arbete


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/4196

Files in This Item:

File Description SizeFormat
ah1998_07.pdf639KbAdobe PDF
View/Open

Print version of this publication can be ordered.
Price:
 200 SEK. Costs for postage and packing, and in some cases MOMS (VAT), will be added.

Order this publication

Title: Psykiskt välbefinnande och arbetslöshet Om hälsorelaterad selektion till arbete
Authors: Hallsten, L
Issue Date: 1998
Extent: 224 pages
Publication type: report
Publisher: Arbetslivsinstitutet
Series/Report no.: Arbete och Hälsa 1998:07
Abstract: In this thesis, the causal relations between unemployment and mental health are scrutinized. Three explanations for the relations are presented: A labour-market connection, a health selection and a complementary hypothesis. A design based classification system for unemployment-health studies is also introduced. In the second part of the thesis, a prospective study of 139 laid-off civil servants within the Swedish Board of Education is presented. Mental health and labour market connection were me... more
I avhandlingen undersöks orsakssambanden mellan arbetslöshet och psykiskt välbefinnande. I avhandlingens första del presenteras tre förklaringar till sambanden: Förankrings- selektions- och den komplementära hypotesen tillsammans med ett designbaserat klassificeringssystem för arbetslöshetsstudierna. I den andra delen följs 139 anställda inom Skolöverstyrelsen och fyra länsskolnämnder i en prospektiv undersökning från slutet av 1980-talet fram till mitten av 1990-talet. Mätningar av psykiskt väl... more
ISBN: 91-7045-464-7
ISSN: 0346-7821
URI: http://hdl.handle.net/2077/4196
Appears in Collections:Arbete och Hälsa

 

 

© Göteborgs universitet 2011