GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Philosophy,Lingustics and Theory of Science / Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori >
Magisteruppsatser/ Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori >

Den som söker skall finna? Om att tillgängliggöra information via intranätet för omvårdnadspersonal och legitimerad personal inom Vård- och äldreomsorgsförvaltningen.


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/41940

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_41940_1.pdf1220KbAdobe PDF
View/Open
Title: Den som söker skall finna? Om att tillgängliggöra information via intranätet för omvårdnadspersonal och legitimerad personal inom Vård- och äldreomsorgsförvaltningen.
Authors: Svensson, Katrin
Issue Date: 17-Feb-2016
Degree: Student essay
Keywords: Intranät, informationshantering, gruppering, gruppifering, knowledge management, dokumenthanteringssystem
Abstract: Syfte: Studien grundas i problematik med kommunens dokumenthanteringssystem som inte upplevs som användarvänligt. Studien syftar således till att tillgängliggöra information. Teori: I denna studie har litteratur inom intranät, informationshantering samt knowledge management använts. Metod: En enkätundersökning har genomförts för att undersöka användningen av förvaltningens digitala verktyg samt vilka behov av information personalen har. Resultat: Studiens resultat bekräftar att dokumenthanter... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/41940
Appears in Collections:Magisteruppsatser/ Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

 

 

© Göteborgs universitet 2011