GUPEA >
Sahlgrenska Academy / Sahlgrenska akademin >
Institute of Medicine / Institutionen för medicin >
Occupational and Environmental Medicine / Arbets- och miljömedicin >
Arbete och Hälsa >

Kortdokument från NEG, volym 1 Diklorbensener, Glutaraldehyd, Ildfaste keramiske fibrer, Mjöldamm, Platina


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/4183

Files in This Item:

File Description SizeFormat
ah1998_20.pdf200KbAdobe PDF
View/Open

Print version of this publication can be ordered.
Price:
 100 SEK. Costs for postage and packing, and in some cases MOMS (VAT), will be added.

Order this publication

Title: Kortdokument från NEG, volym 1 Diklorbensener, Glutaraldehyd, Ildfaste keramiske fibrer, Mjöldamm, Platina
Authors: Montelius, J
Editors: Lundberg, P
Issue Date: 1998
Extent: 48 pages
Publication type: report
Publisher: Arbetslivsinstitutet
Series/Report no.: Arbete och Hälsa 1998:20
Abstract: Inom Nordiska Ministerrådets projekt för vetenskaplig dokumentation som underlag för hygieniska gränsvärden leds arbetet av en expertgrupp. Gruppen består för närvarande av: - Vidir Kristjansson, Vinnueftirlit Rikisins, Reykjavik : Petter Kristensen, Statens Arbeidsmiljöinstitutt, Oslo : Per Lundberg (ordf), Arbetslivsinstitutet, Solna : Vesa Riihimäki, Työterveyslaitos, Helsinki : Leif Simonsen, Arbejdsmiljöinstituttet, Köbenhavn Målsättningen för arbetet är att ge ett vetenskapligt underlag in... more
ISBN: 91-7045-489-2
ISSN: 0346-7821
URI: http://hdl.handle.net/2077/4183
Appears in Collections:Arbete och Hälsa

 

 

© Göteborgs universitet 2011