GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Business Administration / Företagsekonomiska institutionen >
Examensarbete i företagsekonomi för civilekonomexamen, 30hp >

Prestationsmätning i små och medelstora svenska företag


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/41719

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_41719_1.pdf518KbAdobe PDF
View/Open
Title: Prestationsmätning i små och medelstora svenska företag
Authors: Raoof, Arian Cristian
Zakarian, Alexander
Issue Date: 29-Jan-2016
Degree: Student essay
Series/Report no.: Ekonomistyrning
15-16-4
Abstract: Bakgrund och problem: Prestationsmätning är vanligt förekommande hos företag, under åren har stort fokus legat på hur prestationsmätning i praktiken kommer till användning i stora bolag. Därmed finns ett behov av att utforska mer kring prestationsmätning i små och medelstora företag. Syfte: En konsekvens av fokus som varit kring prestationsmätning hos stora bolag har lett till att kunskaperna idag är begränsade gällande prestationsmätning i små och medelstora företag. Detta leder till vårt... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/41719
Appears in Collections:Examensarbete i företagsekonomi för civilekonomexamen, 30hp

 

 

© Göteborgs universitet 2011