GUPEA >
Faculty of Social Science / Samhällsvetenskapliga fakulteten >
JMG Department of Journalism, Media and Communication/ Institutionen för journalistik, medier och kommunikation >
Arbetsrapport >

Räkna med kvinnor Global Media Monitoring Project 2015. Nationell rapport Sverige.


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/41569

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_41569_1.pdf2195KbAdobe PDF
View/Open
Title: Räkna med kvinnor Global Media Monitoring Project 2015. Nationell rapport Sverige.
Authors: Edström, Maria
Jacobsson, Josefine
Issue Date: 18-Dec-2015
University: Göteborgs universitet. Samhällsvetenskapliga fakulteten
Göteborg University. Faculty of Social Science
Institution: Institutionen för journalistik och masskommunikation (JMG)
Department of Journalism and Mass Communication (JMG)
Publication type: report
Publisher: Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG)
Series/Report no.: Arbetsrapport
73
Keywords: media
kommunikation
kvinnor
nyheter
Abstract: Nyheter handlar om att välja. Fortfarande väljs kvinnor bort. Kvinnor utgör halva världens befolkning men syns bara i en knapp fjärdedel av nyhetsflödet. I Sverige går det två män på varje kvinna i nyheterna. På fem år tycks ingenting ha hänt, vare sig i den globala nyhetsrapporteringen eller i Sverige. Det visar den femte globala nyhetsstudien Global Media Monitoring Project (GMMP). Det är en unik studie eftersom nyheterna undersökts på samma sätt, över hela världen, samtidigt. Visserligen är u... more
ISSN: 1101-4679
URI: http://hdl.handle.net/2077/41569
Appears in Collections:Arbetsrapport

 

 

© Göteborgs universitet 2011