Show simple item record

dc.contributor.authorJohnsson, Emma
dc.contributor.authorAndersson, Elin
dc.date.accessioned2016-01-13T10:38:09Z
dc.date.available2016-01-13T10:38:09Z
dc.date.issued2016-01-13
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/41531
dc.description.abstractSyftet med uppsatsen var att jämföra de olika könsidentitetsutredningsenheterna i landet för att se på eventuella organisatoriska skillnader och/eller likheter dem emellan. Vi ville se på om dessa organisatoriska faktorer kunde påverka möjligheten till en likvärdig utredning för patienter med könsdysfori. Vidare ville vi se på om Socialstyrelsens kunskapsstöd hade implementerats och hur det i så fall kunde påverka till förändrings-/förbättringsområden inom de olika utredningsenheterna. En kvalitativ metod användes med telefonintervjuer, samt transkribering av dessa i sin helhet. Intervjuerna innefattade fem professionella som alla arbetade på olika utredningsenheter. Studiens teoretiska utgångspunkt var nyinstitutionellt perspektiv på organisationsteori, med fokus på människobehandlande organisationer och implementering. Genom analys framkom att det både finns organisatoriska skillnader och likheter mellan de olika utredningsenheterna som kan påverka möjligheten till en likvärdig utredning. Dock också att det inte alltid endast var skillnader som bidrog till en olikvärdig utredning, utan att alla delar behövde sättas i ett helhetsperspektiv. Dessutom att det hade skett förändringar i och med införandet av Socialstyrelsens kunskapsstöd, vilket kunde vara en bidragande faktor till en linjering av utredningsenheternas arbete och strävan mot en likvärdig utredning.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectKönsdysfori, implementering, kunskapsstöd, människobehandlande organisationersv
dc.titleATT HJÄLPA NÅGON HITTA RÄTT VERSION AV SIG SJÄLV - En kvalitativ studie om organisatoriska skillnader och likheter samt införande av Socialstyrelsens kunskapsstöd inom könsidentitetsenheter.sv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Social Workeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för socialt arbeteswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record