GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Sociology / Sociologiska institutionen (-2011) >
Kandidatuppsatser (Department of Sociology / Sociologiska institutionen ) >

Hälsa, arbetsprestation och arbetsrelaterad känsla av sammanhang - En studie av hemtjänst i offentlig sektor


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/41404

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_41404_1.pdf409KbAdobe PDF
View/Open
Title: Hälsa, arbetsprestation och arbetsrelaterad känsla av sammanhang - En studie av hemtjänst i offentlig sektor
Authors: Hedin, Samuel
Renvall, Anna
Issue Date: 5-Jan-2016
Degree: Student essay
Keywords: hälsa
sjukfrånvaro
psykiskt välbefinnande
arbetsprestation
arbetsrelaterad känsla av sammanhang
Abstract: Syfte: Att undersöka relationen mellan hemtjänstanställdas arbetsrelaterade känsla av sammanhang och hälsa respektive arbetsprestation. Teori: Studiens teoretiska referensram utgår från arbetsrelaterad känsla av sammanhang. Antonovsky menar att motståndskraften till ohälsa beror på individens känsla av sammanhang och då i vilken utsträckning denne upplever tillvaron som begriplig, hanterbar och meningsfull. Utöver hälsoaspekten hävdar Antonovsky att känsla av sammanhang dessutom är en bidr... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/41404
Appears in Collections:Kandidatuppsatser (Department of Sociology / Sociologiska institutionen )

 

 

© Göteborgs universitet 2011