GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Sociology / Sociologiska institutionen (-2011) >
Kandidatuppsatser (Department of Sociology / Sociologiska institutionen ) >

BETYDELSEN AV DELAKTIGHET - en kvantitativ studie om organisationsförändring i en offentlig verksamhet


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/41402

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_41402_1.pdf632KbAdobe PDF
View/Open
Title: BETYDELSEN AV DELAKTIGHET - en kvantitativ studie om organisationsförändring i en offentlig verksamhet
Authors: Holmstrand, Elin
Jansson, Lisa
Issue Date: 5-Jan-2016
Degree: Student essay
Keywords: Organisationsförändring
Delaktighet
Inställning
Framgångsrik organisationsförändring
Abstract: Syfte: Studiens syfte är att undersöka om det föreligger ett samband mellan anställdas delaktighet i en organisationsförändring och deras inställning till förändringen. Ett vidare syfte med studien är att undersöka om det finns olika aspekter av delaktig-het som är viktigare än andra för att skapa en positiv inställning till förändringen. Undersökningen utfördes i en offentlig verksamhet och syftar avslutningsvis till att generera kunskap som är mindre abstrakt än vad som genererats av tidigare... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/41402
Appears in Collections:Kandidatuppsatser (Department of Sociology / Sociologiska institutionen )

 

 

© Göteborgs universitet 2011