GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Sociology / Sociologiska institutionen (-2011) >
Kandidatuppsatser (Department of Sociology / Sociologiska institutionen ) >

LÄRANDE I MENTORSKAPSPROGRAM - En kvalitativ studie om lärande för individ och organisation


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/41401

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_41401_1.pdf413KbAdobe PDF
View/Open
Title: LÄRANDE I MENTORSKAPSPROGRAM - En kvalitativ studie om lärande för individ och organisation
Authors: Berggren, Irma
Jonasson, Jeanette
Issue Date: 5-Jan-2016
Degree: Student essay
Keywords: lärande
kunskap
SECI
mentorskapsprogram
HR
Abstract: Syfte: Organiserade mentorskapsprogram är ett vanligt strategiskt verktyg som används av Human Rescource (HR) för att främja individuellt lärande och kompetensutveckling i organisationen. Det är dock okänt i vilken utsträckning detta lärande kan gynna fler än de deltagande individerna. Syfte med studien är därför att undersöka hur mentorer och adepter ger uttryck för sina erfarenheter och upplevelser av att delta i ett organiserat mentorskapsprogram. Genom att utforska hur mentorer och adep... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/41401
Appears in Collections:Kandidatuppsatser (Department of Sociology / Sociologiska institutionen )

 

 

© Göteborgs universitet 2011