GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Sociology / Sociologiska institutionen (-2011) >
Kandidatuppsatser (Department of Sociology / Sociologiska institutionen ) >

KOMMUNIKATION OCH STRESS - EN STUDIE OM FÖRMÅNSSYSTEMET INOM SJUKVÅRDEN


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/41400

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_41400_1.pdf275KbAdobe PDF
View/Open
Title: KOMMUNIKATION OCH STRESS - EN STUDIE OM FÖRMÅNSSYSTEMET INOM SJUKVÅRDEN
Authors: Simonsson, Rebecka
Andersson, Louise
Issue Date: 5-Jan-2016
Degree: Student essay
Keywords: förmånssystem
arbetstillfredsställelse
Effort-Reward Imbalance model
välmående
informations- och kommunikationskanaler
intern marknadsföring
Abstract: Syftet med vår uppsats är att undersöka uppfattningar och tolkningar hos sjuksköterskor och undersköterskor gällande förmånssystemet på ett sjukhus inom offentlig sektor. Med hjälp av intervjuer ska vi se om det är på grund av bristen av kommunikation som inte förmånnsystemet utnyttjas samt kunna sänka den upplevda stressen genom förmånssystemet. Vidare vill vi även se över förmånssystemet och undersöka utvecklingsmöjligheterna.Vår studie genomförs på avdelning X på ett sjukhus inom offentli... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/41400
Appears in Collections:Kandidatuppsatser (Department of Sociology / Sociologiska institutionen )

 

 

© Göteborgs universitet 2011