Show simple item record

dc.contributor.authorWålstedt, Nina
dc.date.accessioned2015-12-01T12:35:33Z
dc.date.available2015-12-01T12:35:33Z
dc.date.issued2015-12-01
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/41206
dc.description.abstractSyftet med uppsatsen är att belysa hur verktyget facilitering har implementerats och använts i en organisation samt att redogöra för verktygets betydelse för organisationens utveckling. Teori: Valda teorier och den tidigare forskningen behandlar bland annat forskning som rör processkonsulten, en roll som kan liknas med en facilitator. De rör även organisationsutveckling, hur organisationer tänker och agerar samt hur lärandeprocesser ser ut. Metod: Uppsatsens metod var att utföra kvalitativa intervjuer. Urvalet innehåller fem personer, en från Lorensbergs och fyra från SKF där samtliga har höga positioner inom sin organisation. Respondenterna från SKF är anonyma medan Lorensbergs inte är det, alla intervjuer är ordagrant transkriberade. Fokus var att försöka identifiera områden och teman med hjälp av litteraturen och den tidigare forskningen. Resultat: Studien visar att respondenternas och litteraturens förklaring av facilitering är i enlighet med processkonsulten. Lorensbergs implementerar verktyget i SKF under ett utbildningsprogram på fyra veckor där deltagarna själva får prova sig fram och lär sig på så sätt hur verktyget bör användas. Att Lorensbergs lever som dem lär är också en faktor för att respondenterna ska få större förståelse. SKF applicerar verktyget i sin egen organisation genom att skapa nya utbildningsprogram, som dem själva leder. Verktyget har fått en stor betydelse inom organisationen och dess utveckling, vissa har till och med erhållit benämningen facilitator i sin arbetsbeskrivning.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectdubbelloop-lärandesv
dc.subjectfaciliteringsv
dc.subjectimplementeringsv
dc.subjectkommunikationsv
dc.subjectkomplexa adaptiva systemsv
dc.subjectlärande organisationsv
dc.subjectorganisationsutvecklingsv
dc.titleDEN MODERNA HAMBURGAREN - En studie om facilitering som verktyg i organisationsutvecklingsv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg / Department of sociology and work scienceeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskapswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record