GUPEA >
Gothenburg University Library / Göteborgs universitetsbibliotek >
Digitaliserade samlingar >
Monografier >

Hallandia antiqua & hodierna. Stockholm. 1-2. 1752-53.[Del 2],Hallandia antiqua & hodierna, thet är: Hallands, et af Götha rikets landskaper, historiska-beskrifning, framställandes ifrån älsta in til wåra tider, thes belägenhet, land-hushålning, inbyggarnes seder, krigs-inrätningar, hwad krig ther warit, städernas anlägningar, handel och wandel, gamla minnes-tekn, runstenar, hwarje härads-beskrifning, med hwad theruti förekommer; tjenande til landets förbätring, och theraf följande ymniga närings-medel; hwarwid fogas, land chartor, och andre thertil hörande wäl stuckne kopparstycken. Andra dehlen. Af Jacob Richardson. ...


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/41096

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_41096_1.pdf195250KbAdobe PDF
View/Open
Title: Hallandia antiqua & hodierna. Stockholm. 1-2. 1752-53.[Del 2],Hallandia antiqua & hodierna, thet är: Hallands, et af Götha rikets landskaper, historiska-beskrifning, framställandes ifrån älsta in til wåra tider, thes belägenhet, land-hushålning, inbyggarnes seder, krigs-inrätningar, hwad krig ther warit, städernas anlägningar, handel och wandel, gamla minnes-tekn, runstenar, hwarje härads-beskrifning, med hwad theruti förekommer; tjenande til landets förbätring, och theraf följande ymniga närings-medel; hwarwid fogas, land chartor, och andre thertil hörande wäl stuckne kopparstycken. Andra dehlen. Af Jacob Richardson. ...
Authors: Richardson, Jacob,
Issue Date: 1753
Publication type: book
URI: http://hdl.handle.net/2077/41096
Appears in Collections:Monografier

 

 

© Göteborgs universitet 2011