GUPEA >
Gothenburg University Library / Göteborgs universitetsbibliotek >
Digitaliserade samlingar >
Monografier >

Brefwäxling emellan twänne fruntimmer, den ena i Stockholm och den andra på landet i åtskillige blandade ämnen. Stockholm, tryckt i kongl. finska boktryckeriet, hos Johan Arvid Carlbohm, 1772. ( [S. 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, :64, 68, 76, 80, 92, 96:] Stockholm, tryckt i kongl. finska boktryckeriet, hos Joh. A. Carlbohm, 1772. [S. 84:] Stockholm, tryckt i kongl. finska boktryckeriet, hos Johan Arvid Carlbohm, 1772.)


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/41091

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_41091_1.pdf39205KbAdobe PDF
View/Open
Title: Brefwäxling emellan twänne fruntimmer, den ena i Stockholm och den andra på landet i åtskillige blandade ämnen. Stockholm, tryckt i kongl. finska boktryckeriet, hos Johan Arvid Carlbohm, 1772. ( [S. 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, :64, 68, 76, 80, 92, 96:] Stockholm, tryckt i kongl. finska boktryckeriet, hos Joh. A. Carlbohm, 1772. [S. 84:] Stockholm, tryckt i kongl. finska boktryckeriet, hos Johan Arvid Carlbohm, 1772.)
Issue Date: 1772
Publication type: book
URI: http://hdl.handle.net/2077/41091
Appears in Collections:Monografier

 

 

© Göteborgs universitet 2011