GUPEA >
Gothenburg University Library / Göteborgs universitetsbibliotek >
Digitaliserade samlingar >
Monografier >

Chloris gothica, seu catalogus stirpium circa Gothoburgum nascentium. In qvo exhibentur qvotqvot hactenus inventæ sun, qvæ vel sponte proveniunt, vel in agris feruntur; una cum synonymis selectoribus, tam latino, qvam svecico idiomate, botanicorumqve præcipuorum nominibus, & observationibus qvibusdam non inutilibus. Det är ett register uppå de örter, buskar och träd, som wäxa wilt kring om Götheborg, sampt de, som uppå åkrar såtz, med des brukeligste nampn, så på latin som swänska, och des förmämste auctorer, med någre nyttige observationer. Auctore Olao Bromelio ...


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/41085

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_41085_1.pdf33892KbAdobe PDF
View/Open
Title: Chloris gothica, seu catalogus stirpium circa Gothoburgum nascentium. In qvo exhibentur qvotqvot hactenus inventæ sun, qvæ vel sponte proveniunt, vel in agris feruntur; una cum synonymis selectoribus, tam latino, qvam svecico idiomate, botanicorumqve præcipuorum nominibus, & observationibus qvibusdam non inutilibus. Det är ett register uppå de örter, buskar och träd, som wäxa wilt kring om Götheborg, sampt de, som uppå åkrar såtz, med des brukeligste nampn, så på latin som swänska, och des förmämste auctorer, med någre nyttige observationer. Auctore Olao Bromelio ...
Authors: Bromelius, Olof,
Issue Date: 1694
Publication type: book
URI: http://hdl.handle.net/2077/41085
Appears in Collections:Monografier

 

 

© Göteborgs universitet 2011