GUPEA >
Faculty of Education / Utbildningsvetenskapliga fakulteten >
Department of Food, Health and Environment / Institutionen för mat, hälsa och miljö (-2010) >
MHM rapporter >

Hushållsvetenskap & Co


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/40986

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_40986_1.pdfBook19380KbAdobe PDF
View/Open
Title: Hushållsvetenskap & Co
Editors: Pipping Ekström, Marianne
Åberg, Helena
Bergström, Kerstin
Prell, Hillevi
Issue Date: 2007
Extent: 200 s
Publication type: book
Publisher: Göteborgs universitet
Organization: Institutionen för mat, hälsa och miljö
Series/Report no.: MHM rapporter
39
Keywords: hushållsvetenskap
Resurshushållning
mat
måltider
Abstract: Vi har valt att kalla boken Hushållsvetenskap & Co. Med denna titel vill vi poängtera det hushållsvetenskapliga perspektivet, som Helena så energiskt drivit. Med & Co vill vi visa på att hushållsvetenskap har många samarbetspartners. Några av dessa kommer till tals i boken. I boken finns flera exempel på historisk framväxt
ISBN: 9789197678414
ISSN: 1654-1634
Description: Festskrift till Helena Shanahan
URI: http://hdl.handle.net/2077/40986
Appears in Collections:MHM rapporter

 

 

© Göteborgs universitet 2011