GUPEA >
Sahlgrenska Academy / Sahlgrenska akademin >
Institute of Medicine / Institutionen för medicin >
Occupational and Environmental Medicine / Arbets- och miljömedicin >
Arbete och Hälsa >

Nordiska expertgruppen för gränsvärdesdokumentation : 82. Toluen


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/4090

Files in This Item:

File Description SizeFormat
ah1989_03.pdf7192KbAdobe PDF
View/Open
Title: Nordiska expertgruppen för gränsvärdesdokumentation : 82. Toluen
Authors: Jelnes, J E
Issue Date: 1989
Extent: 33 pages
Publication type: report
Publisher: Arbetslivsinstitutet
Series/Report no.: Arbete och Hälsa 1989:03
ISBN: 91-7045-015-3
ISSN: 0346-7821
URI: http://hdl.handle.net/2077/4090
Appears in Collections:Arbete och Hälsa

 

 

© Göteborgs universitet 2011