GUPEA >
Faculty of Social Science / Samhällsvetenskapliga fakulteten >
School of Public Administration / Förvaltningshögskolan >
Reports and Working papers / Rapporter och arbetspapper >

Medskapardemokrati. Interaktiva styrningsprocesser och medskapande dialogarbetssätt


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/40881

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_40881_1.pdfRapport1681KbAdobe PDF
View/Open
Title: Medskapardemokrati. Interaktiva styrningsprocesser och medskapande dialogarbetssätt
Authors: Adler, Inga-Lisa
Issue Date: Oct-2015
Extent: 109 pages
Publication type: report
Publisher: School of Public Administration/Förvaltningshögskolan
Organization: Göteborgs universitet
University of Gothenburg
Series/Report no.: Förvaltningshögskolans rapporter
134
Keywords: offentlig förvaltning
demokrati
styrning
medskapande
Abstract: I takt med ett allt större behov av att öka, bredda och stärka medborgares deltagande och inflytande växer nya krav på interaktiv samhällsstyrning och idéer om att komplettera den representativa demokratin med ett medskapande. Begreppet medskapande avser att medborgare är delaktiga från början till slutet av beslutsprocesser, något som i sig utmanar den representativa demokratins ideal om en traditionell beslutskedja. Medskapande lyfter frågor kring vem som kan och bör betraktas som aktör; varfö... more
ISSN: 1401-7199
URI: http://hdl.handle.net/2077/40881
Appears in Collections:Reports and Working papers / Rapporter och arbetspapper

 

 

© Göteborgs universitet 2011