GUPEA >
Sahlgrenska Academy / Sahlgrenska akademin >
Institute of Medicine / Institutionen för medicin >
Occupational and Environmental Medicine / Arbets- och miljömedicin >
Arbete och Hälsa >

Nordiska expertgruppen för gränsvärdesdokumentation : 86. Acetonitril.


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/4086

Files in This Item:

File Description SizeFormat
ah1989_22.pdf4508KbAdobe PDF
View/Open
Title: Nordiska expertgruppen för gränsvärdesdokumentation : 86. Acetonitril.
Authors: Heimbürger, G
Lundberg, P
Issue Date: 1989
Extent: 29 pages
Publication type: report
Publisher: Arbetslivsinstitutet
Series/Report no.: Arbete och Hälsa 1989:22
ISBN: 91-7045-034-X
ISSN: 0346-7821
URI: http://hdl.handle.net/2077/4086
Appears in Collections:Arbete och Hälsa

 

 

© Göteborgs universitet 2011