GUPEA >
Sahlgrenska Academy / Sahlgrenska akademin >
Institute of Medicine / Institutionen för medicin >
Occupational and Environmental Medicine / Arbets- och miljömedicin >
Arbete och Hälsa >

Nordiska expertgruppen för gränsvärdesdokumentation : 80. Vinylacetat


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/4080

Files in This Item:

File Description SizeFormat
ah1988_26.pdf6631KbAdobe PDF
View/Open
Title: Nordiska expertgruppen för gränsvärdesdokumentation : 80. Vinylacetat
Authors: Mäki-Paakkanen, J
Norppa, H
Issue Date: 1988
Extent: 45 pages
Publication type: report
Publisher: Arbetslivsinstitutet
Series/Report no.: Arbete och Hälsa 1988:26
ISBN: 91-7045-004-8
ISSN: 0346-7821
URI: http://hdl.handle.net/2077/4080
Appears in Collections:Arbete och Hälsa

 

 

© Göteborgs universitet 2011