GUPEA >
Sahlgrenska Academy / Sahlgrenska akademin >
Institute of Medicine / Institutionen för medicin >
Occupational and Environmental Medicine / Arbets- och miljömedicin >
Arbete och Hälsa >

Nordiska expertgruppen för gränsvärdesdokumentation : 71. Ammoniak


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/4065

Files in This Item:

File Description SizeFormat
ah1986_31.pdf5070KbAdobe PDF
View/Open
Title: Nordiska expertgruppen för gränsvärdesdokumentation : 71. Ammoniak
Authors: Leira, H L
Ophus, E M
Issue Date: 1986
Extent: 35 pages
Publication type: report
Publisher: Arbetslivsinstitutet
Series/Report no.: Arbete och Hälsa 1986:31
ISBN: 91-7464-317-7
ISSN: 0346-7821
URI: http://hdl.handle.net/2077/4065
Appears in Collections:Arbete och Hälsa

 

 

© Göteborgs universitet 2011