GUPEA >
Sahlgrenska Academy / Sahlgrenska akademin >
Institute of Medicine / Institutionen för medicin >
Occupational and Environmental Medicine / Arbets- och miljömedicin >
Arbete och Hälsa >

Nordiska expertgruppen för gränsvärdesdokumentation : 61. Redestilleret petroleum (Fotogen)


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/4056

Files in This Item:

File Description SizeFormat
ah1985_24.pdf5115KbAdobe PDF
View/Open
Title: Nordiska expertgruppen för gränsvärdesdokumentation : 61. Redestilleret petroleum (Fotogen)
Authors: Hass, U
Ladefoged, O
Issue Date: 1985
Extent: 40 pages
Publication type: report
Publisher: Arbetslivsinstitutet
Series/Report no.: Arbete och Hälsa 1985:24
ISBN: 91-7464-267-7
ISSN: 0346-7821
URI: http://hdl.handle.net/2077/4056
Appears in Collections:Arbete och Hälsa

 

 

© Göteborgs universitet 2011