GUPEA >
Sahlgrenska Academy / Sahlgrenska akademin >
Institute of Medicine / Institutionen för medicin >
Occupational and Environmental Medicine / Arbets- och miljömedicin >
Arbete och Hälsa >

Nordiska expertgruppen för gränsvärdesdokumentation : 62. Etylenglykolmono-alkyletrar och deras acetater


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/4055

Files in This Item:

File Description SizeFormat
ah1985_34.pdf13593KbAdobe PDF
View/Open
Title: Nordiska expertgruppen för gränsvärdesdokumentation : 62. Etylenglykolmono-alkyletrar och deras acetater
Authors: Gudbergsson, H
Issue Date: 1985
Extent: 94 pages
Publication type: report
Publisher: Arbetslivsinstitutet
Series/Report no.: Arbete och Hälsa 1985:34
ISBN: 91-7464-277-4
ISSN: 0346-7821
URI: http://hdl.handle.net/2077/4055
Appears in Collections:Arbete och Hälsa

 

 

© Göteborgs universitet 2011