GUPEA >
Sahlgrenska Academy / Sahlgrenska akademin >
Institute of Medicine / Institutionen för medicin >
Occupational and Environmental Medicine / Arbets- och miljömedicin >
Arbete och Hälsa >

Epidemiologiskt undersökta samband mellan Alzheimers sjukdom och faktorer i arbetsmiljön


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/40542

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_40542_1.pdfFulltext PDF1492KbAdobe PDF
View/Open

Print version of this publication can be ordered.
Price:
 150 kr. Costs for postage and packing, and in some cases MOMS (VAT), will be added.

Order this publication

Title: Epidemiologiskt undersökta samband mellan Alzheimers sjukdom och faktorer i arbetsmiljön
Authors: Gunnarsson, Lars-Gunnar
Bodin, Lennart
Editors: Torén, Kjell
Issue Date: 8-Sep-2015
Extent: 58
Publication type: article, peer reviewed scientific
report
Publisher: Arbets- och miljömedicin, Göteborgs universitet
Organization: Örebro universitetssjukhus
Karolinska institutet
Series/Report no.: Arbete och Hälsa
2015;49(3)
Keywords: Metaanalys
Elektromagnetiska fält
Utbildning
Arbetets komplexitet
Kemikalier
Abstract: Vid systematisk litteraturgenomgång identifierade vi 50 epidemiologiska originalartiklar med samband mellan faktorer i arbetsmiljön och Alzheimers sjukdom. Artiklarna kvalitetsgranskades med hjälp av GRADE guidelines. Våra metaanalyser baserades på de 31 artiklar som uppfyllde kraven på acceptabel vetenskaplig kvalitet. Tolv av dessa studier behandlade samband till elektromagnetiska fält och den sammanvägda riskskattningen blev 1,55 (95% konfidensintervall 1,19-2,02). Viss ’publication bias’... more
ISBN: 978-91-85971-55-8
URI: http://hdl.handle.net/2077/40542
Appears in Collections:Arbete och Hälsa

 

 

© Göteborgs universitet 2011