GUPEA >
Gothenburg University Library / Göteborgs universitetsbibliotek >
Havsmiljöinstitutet >
Havsmiljöinstitutets rapportserie >

Samhällsfenomen och åtgärder mot övergödning av havsmiljön


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/40541

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Title: Samhällsfenomen och åtgärder mot övergödning av havsmiljön
Authors: Sundblad, Eva-Lotta
Vallin, Are
Grimvall, Anders
Emmerson, Richard
Issue Date: 7-Sep-2015
Extent: 76 sidor
Publication type: article, other scientific
report
Publisher: Havsmiljöinstitutet
Organization: Havsmiljöinstitutet
Series/Report no.: Havsmiljöinstitutets rapportserie
2015:6
Keywords: samhällsfenomen
Östersjön
havsmiljö
samhällsindikatorer
beteende
miljöbelastning
övergödning
åtgärder
åtgärdsarbete
aktörer
havsmiljöförvaltning
åtgärdsförslag
miljökvalitetsmål
Abstract: Rapporten visar att det finns många fenomen inom samhället som är relevanta för belastningen av näringsämnen på havsmiljön. Det finns potential till förändring genom att fenomenen i sig är föränderliga och genom att de är påverkbara med etiskt och demokratiskt rimliga metoder. För att utveckla effektiva åtgärder och styrmedel är det nödvändigt att ha förståelse för de drivkrafter i samhället som skapar övergödningsproblemet. Genom att analysera samhället utifrån de flöden av varor och substanser... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/40541
Appears in Collections:Havsmiljöinstitutets rapportserie

 

 

© Göteborgs universitet 2011