GUPEA >
Sahlgrenska Academy / Sahlgrenska akademin >
Institute of Medicine / Institutionen för medicin >
Occupational and Environmental Medicine / Arbets- och miljömedicin >
Arbete och Hälsa >

Nordiska expertgruppen för gränsvärdesdokumentation : 48. Svaveldioxid


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/4051

Files in This Item:

File Description SizeFormat
ah1984_18.pdf9613KbAdobe PDF
View/Open
Title: Nordiska expertgruppen för gränsvärdesdokumentation : 48. Svaveldioxid
Authors: Kolmodin-Hedman, B
Swensson, Å
Issue Date: 1984
Extent: 63 pages
Publication type: report
Publisher: Arbetslivsinstitutet
Series/Report no.: Arbete och Hälsa 1984:18
ISBN: 91-7464-211-2
ISSN: 0346-7821
URI: http://hdl.handle.net/2077/4051
Appears in Collections:Arbete och Hälsa

 

 

© Göteborgs universitet 2011