Recent Submissions

  • APA-lathunden: Baserad på APA 7 

    Anna Brobäck; Anna Westerlund; Anette Wahlandt (Göteborgs universitet, 2021-03-02)
    Utformningen av referenser (källhänvisningar) i vetenskapliga texter regleras av olika system, så kallade referensstilar. Vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten på Göteborgs universitet används ofta referensstilen APA i ...