GUPEA >
Sahlgrenska Academy / Sahlgrenska akademin >
Institute of Medicine / Institutionen för medicin >
Occupational and Environmental Medicine / Arbets- och miljömedicin >
Arbete och Hälsa >

Nordiska expertgruppen för gränsvärdesdokumentation : 50. Benomyl


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/4049

Files in This Item:

File Description SizeFormat
ah1984_28.pdf5868KbAdobe PDF
View/Open
Title: Nordiska expertgruppen för gränsvärdesdokumentation : 50. Benomyl
Authors: Sorsa, M
Issue Date: 1984
Extent: 42 pages
Publication type: report
Publisher: Arbetslivsinstitutet
Series/Report no.: Arbete och Hälsa 1984:28
ISBN: 91-7464-221-9
ISSN: 0346-7821
URI: http://hdl.handle.net/2077/4049
Appears in Collections:Arbete och Hälsa

 

 

© Göteborgs universitet 2011