GUPEA >
Gothenburg University Library / Göteborgs universitetsbibliotek >
Digitaliserade samlingar >
Licentiatavhandlingar >

En roliger dans?


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/40456

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_40456_1.pdf42736KbAdobe PDF
View/Open
Title: En roliger dans?
Other Titles: Svenska skolors första tolkning av innebörden i lokala betygskriterier i tre ämnen för skolår åtta
Authors: Tholin, Jörgen
Issue Date: 2003
Publication type: licentiate thesis
Publisher: Högskolan i Borån (Institutionen för pedagogik och didaktik)
ISBN: 91-631-3974-1
Description: Med tillstånd av utbildningsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet för vinnande av licentiatexamen
URI: http://hdl.handle.net/2077/40456
Appears in Collections:Licentiatavhandlingar

 

 

© Göteborgs universitet 2011