GUPEA >
Sahlgrenska Academy / Sahlgrenska akademin >
Institute of Medicine / Institutionen för medicin >
Occupational and Environmental Medicine / Arbets- och miljömedicin >
Arbete och Hälsa >

Nordiska expertgruppen för gränsvärdesdokumentation : 35. Industribensin


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/4032

Files in This Item:

File Description SizeFormat
ah1982_21.pdf7029KbAdobe PDF
View/Open
Title: Nordiska expertgruppen för gränsvärdesdokumentation : 35. Industribensin
Authors: Ladefoged, O
Issue Date: 1982
Extent: 54 pages
Publication type: report
Publisher: Arbetslivsinstitutet
Series/Report no.: Arbete och Hälsa 1982:21
ISBN: 91-7464-140-9
ISSN: 0346-7821
URI: http://hdl.handle.net/2077/4032
Appears in Collections:Arbete och Hälsa

 

 

© Göteborgs universitet 2011