GUPEA >
Sahlgrenska Academy / Sahlgrenska akademin >
Institute of Medicine / Institutionen för medicin >
Occupational and Environmental Medicine / Arbets- och miljömedicin >
Arbete och Hälsa >

Nordiska expertgruppen för gränsvärdesdokumentation : 20. Benzen


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/4025

Files in This Item:

File Description SizeFormat
ah1981_11.pdf9073KbAdobe PDF
View/Open
Title: Nordiska expertgruppen för gränsvärdesdokumentation : 20. Benzen
Authors: Cohr, K-H
Hother-Sørensen, H
Issue Date: 1981
Extent: 52 pages
Publication type: report
Publisher: Arbetslivsinstitutet
Series/Report no.: Arbete och Hälsa 1981:11
ISBN: 91-7464-101-8
ISSN: 0346-7821
URI: http://hdl.handle.net/2077/4025
Appears in Collections:Arbete och Hälsa

 

 

© Göteborgs universitet 2011