GUPEA >
Faculty of Fine, Applied and Performing Arts / Konstnärliga fakulteten >
ArtMonitor/Konstnärliga fakulteten >

Musik och kunskapsbildning. En festskrift till Bengt Olsson


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/40190

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_40190_3.pdf1277KbAdobe PDF
View/Open
Title: Musik och kunskapsbildning. En festskrift till Bengt Olsson
Editors: Lindgren, Monica
Frisk, Anna
Henningsson, Ingemar
Öberg, Johan
Issue Date: 11-May-2011
Extent: 215 sidor
Publication type: book
Publisher: Konstnärliga fakulteten, Göteborgs universitet
Organization: Göteborgs universitet
Series/Report no.: ArtMonitor
Keywords: music education
Abstract: ”Musik och kunskapsbildning. En festskrift till Bengt Olsson” är en hyllning till professor Bengt Olsson, innehavaren av professuren i Musikpedagogik vid Göteborgs universitet, på hans 65-årsdag. I bokens 27 artiklar reflekterar forskarkollegor och vänner från Sverige, Norge, Danmark, Finland, England, Italien, Österrike och USA kring frågor om såväl musik, människor, konst och kunskap som teori och metodologi. Artiklar kring professor Olssons betydelse för utvecklingen av det musikpedagogiska f... more
ISBN: 978-91-978476-2-9
URI: http://hdl.handle.net/2077/40190
Appears in Collections:ArtMonitor/Konstnärliga fakulteten

 

 

© Göteborgs universitet 2011