GUPEA >
Faculty of Social Science / Samhällsvetenskapliga fakulteten >
JMG Department of Journalism, Media and Communication/ Institutionen för journalistik, medier och kommunikation >
Arbetsrapport >

Förtroendet för polisen. En analys av medborgarnas syn på polisen och dess roll i samhället 1986–2006


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/40130

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_40130_1.pdf846KbAdobe PDF
View/Open
Title: Förtroendet för polisen. En analys av medborgarnas syn på polisen och dess roll i samhället 1986–2006
Authors: Sandstig, Gabriella
Issue Date: 2007
University: Göteborgs universitet. Samhällsvetenskapliga fakulteten
Göteborg University. Faculty of Social Science
Institution: Institutionen för journalistik och masskommunikation (JMG)
Department of Journalism and Mass Communication (JMG)
Publication type: report
Series/Report no.: Arbetsrapport
51
Keywords: media
kommunikation
polis
förtroende
ISSN: 1101-4679
URI: http://hdl.handle.net/2077/40130
Appears in Collections:Arbetsrapport

 

 

© Göteborgs universitet 2011