GUPEA >
Faculty of Social Science / Samhällsvetenskapliga fakulteten >
JMG Department of Journalism, Media and Communication/ Institutionen för journalistik, medier och kommunikation >
Arbetsrapport >

Kvinnor, män och nyheter i televisionen. En innehållsstudie av ämnen och källor under 45 år


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/40127

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_40127_1.pdf593KbAdobe PDF
View/Open
Title: Kvinnor, män och nyheter i televisionen. En innehållsstudie av ämnen och källor under 45 år
Authors: Löfgren Nilsson, Monica
Issue Date: 2009
University: Göteborgs universitet. Samhällsvetenskapliga fakulteten
Göteborg University. Faculty of Social Science
Institution: Institutionen för journalistik och masskommunikation (JMG)
Department of Journalism and Mass Communication (JMG)
Publication type: report
Publisher: Institutionen för journalistik och masskommunikation
Series/Report no.: Arbetsrapport
61
Keywords: media
kommunikation
innehållsstudie
ämnen
källor
tv
ISSN: 1101-4679
URI: http://hdl.handle.net/2077/40127
Appears in Collections:Arbetsrapport

 

 

© Göteborgs universitet 2011